luni, martie 09, 2009
0
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a evidenţiat la începutul cuvântului de îvăţătură rostit ieri, 8 martie a.c., în Catedrala patriarhală din Bucureşti că sărbătoarea „Duminicii Ortodoxiei” a fost instituită în 11 martie 843 la Constantinopol şi de atunci, în fiecare an, prima duminică din Postul Mare al Sfintelor Paşti este serbată ca Duminica Ortodoxiei sau a dreptei credinţe. 
În continuare, Preafericirea Sa a subliniat că în Duminica Ortodoxiei, Sfântul Sinod al Bisericii noastre trimite o scrisoare pastorală către cler şi credincioşi, prin care arată importanţa învăţăturii ortodoxe despre cinstirea icoanelor şi pe lângă această cinstire a sfintelor icoane se subliniază necesitatea statorniciei în dreapta credinţă, iar mai apoi a evidenţiat faptul că înţelesul adânc al Evangheliei ce s-a citit ieri în cadrul Sfintei Liturghii este „vederea”, arătând că din mesajul acestui pasaj scripturistic se desprin trei feluri de vedere. 
Referindu-se la vederea duhovnicească, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a spus că această vedere este „începutul vederii în credinţă. Credinţa este o vedere dincolo de vederea trupească, este o vedere duhovnicească. Este o vedere nu cu ochii trupului, ci cu ochii sufletului. Această vedere duhovnicească este vederea credinţei, este o vedere dincolo de simţuri”.
Preafericirea Sa a mai arătat că din această Evanghelie reţinem că dreapta credinţă este mărturisirea Dumnezeirii lui Iisus Hristos. „Dacă avem dreaptă credinţă avem şi dreaptă vedere asupra realităţii. Lumea aceasta văzută cu ochii trupeşti nu este singura şi nu este cea netrecătoare, ci lumea netrecătoare, spre care se îndreaptă lumea creată de Dumnezeu este Împărăţia Cerurilor, lumina cea necreată, neînserată, neapusă, slava veşnică. Această slavă, lumină veşnică din Împărăţia Cerurilor se vede de către cei care au dreapta credinţă şi dreapta veţuire în Hristos. Aceştia sunt sfinţii, care încă din lumea aceasta au pregustat bucurie din bucuria cerească şi slavă din slava cerurilor”.
De asemenea, Preafericirea Sa a subliniat faptul că noi pregustăm viaţa veşnică prin Sfintele Taine ale Bisericii, iar sfinţii şi icoanele lor sunt călăuze ale noastre către Împărăţia lui Dumnezeu, către lumina cerească, cea nevăzută cu ochii trupeşti, dar văzută cu ochii credinţei. „Ortodoxia este dreapta credinţă, ca temelie a dreptei vederi, a vederii în veşnicie, a vederii dincolo de cele materiale, a vederii Împărăţiei Cerurilor. Ortodoxia este şi pregustarea vieţii veşnice, încă din lumea aceasta. Biserica noastră nu este împodobită cu icoane doar ca să fie mai frumoasă, ci pentru că sfinţii sunt învăţătorii noştri şi ei sunt profeţii Împărăţiei Cerurilor pentru că toţi cei care s-au pocăit, s-au spovedit, s-au împărtăşit, au vieţuit după Evanghelia lui Hristos primesc încă din lumea aceasta arvuna bucuriei şi a luminii din Împărăţia Cerurilor. În această zi a Ortodoxiei sau a dreptei credinţe noi ieşim în procesiune cu icoanele sfinţilor pentru că sfinţii sunt modele pentru noi, călăuze. Sunt învăţătorii noştri, dar şi rugători împreună cu noi pentru mântuirea lumii”, a mai spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. 
În cadrul Liturhiei de ieri a fost rostită şi o rugăciune de mulţumire cu prilejul împlinirii a 19 ani de arhierie a Patriarhului Daniel. Preafericirea Sa a fost hirotonit arhiereu pe 4 martie 1990, în prima duminică din Postul Mare, duminică în care Biserica noastră sărbătoreşte triumful Ortodoxiei. Tot ieri, la Catedrala patriarhală, tânărul teolog Teodor Gradinaciuc, redactor şef adjunct la postul de radio Trinitas a fost hirotonit diacon, iar diaconul Sorin Şelaru, Directorul Biroului Reprezentanţei Patriahei Române de la Bruxelles, a fost hirotonit preot. Ambii vor sluji la Catedrala patriahală.

Sursa fotografie şi articol: ziarullumina.ro

0 comentarii: