duminică, martie 08, 2009
0 • “Suntem ortodocşi pentru că în Biserica noastră Persoana conteaza şi apoi instituţia. Dorurile, off-urile, problemele persoanei ca şi chip şi asemănare a lui Dumnezeu şi apoi principiile care stau la baza cârmuirii instituţiilor ecleziastice.
         
 • Suntem ortodocşi pentru că dăm importanţa care se cuvine familiei. Socotim că nu este nimic mai important pentru viaţă, pentru ţară şi pentru lume decât bărbatul şi femeia, uniţi prin taina sfintei căsătorii şi să dea naştere pruncilor pe care îi doreşte Dumnezeu. Îndepărtând toate aceste anomalii care încep să apară în societatea umană: de păcate contra firii, de tot felul de alte feluri de căsătorii care au început să se răspândească din păcate inclusiv prin binecuvântarea unor biserici.
       
 • Suntem ortodocşi pentru că avem această conştiinţă: că monahismul constituie inima Bisericii. Răspândirea mănăstirilor de-a lungul şi latul Bisericii noastre şi al Bisericii Universale Ortodoxe este ca o prezenţă a mai multor inimi prin care sângele întreg al Bisericii primeşte oxigen duhovnicesc prin rugăciunea de zi şi de noapte a celor care vieţuiesc în mănăstiri.
       
 • Suntem ortodocşi pentru că Biserica noastră oferă posibilitatea tuturor bărbaţilor să devina preoţi. Nu doar care sunt în mănăstiri; ci cei care doresc să-L slujească pe Dumnezeu, ca preot, pot să-şi întemeieze o familie şi prin aceasta trăind în mijlocul lumii să cunoască mai aproape tot ceea ce înseamnă viaţa de familie, de tată, de soţie, de copii şi aşa mai departe…
     
 • Suntem ortodocşi, iubiţi credincioşi, pentru că în organismele de conducere ale Bisericii noastre, în alegerea patriarhilor, mitropoliţilor, episcopilor şi dumneavoastră, laicii aveţi un cuvânt de spus.
       
 • Suntem ortodocşi pentru că oferim copiilor noştri, încă de la naştere, posibilitatea să se împărtăşească cu trei Sfinte Taine : Botezul, taina Sfântului Mir şi taina Sfintei Împărtăşanii. (…)
 • Mesajul pe care Biserica în Duminica Ortodoxiei îl lansează fiecărui membru al Bisericii Dreptmăritoare este acela să stăruiască, să cunoască şi să mărturisească Dreapta Credinţă. Să înţeleagă de ce suntem ortodocşi. Care este rostul nostru de membri ai Bisericii. Care ne sunt datoriile şi care ne sunt drepturile ca membri vii ai Bisericii lui Hristos, Dreptmăritoare. Şi aceasta este întrebarea fundamentală : Ce-i lipseşte Sfintei Ortodoxii, ca vreo persoana să o paraseasca ? Este atât de adâncă, de cuprinzătoare, are în ea adevărul deplin pe care l-a propovăduit Mântuitorul Hristos, l-au trăit Sfinţii Apostoli şi Sfinţii Părinţi, încât din această bogăţie de Har şi de Viaţă să se împărtăşească toţi cei care prin naştere sunt membri ai acestei Sfintei Biserici şi cei care într-o formă sau alta ajung să o cunoască.
 • Este ziua noastră astăzi, iubiţi credincioşi, a tuturor ortodocşilor din întreaga lume. Dumnezeu să ne daruiasca pe de-o parte capacitatea, voinţa de a înţelege ce este Ortodoxia. Pe de altă parte să ne dea puterea, voinţa, determinarea, ca prin viaţa noastră şi prin cuvânt să mărturisim celor din jur despre această Biserică, despre plinătatea vieţuirii întru Hristos care se poate realiza în sânul Bisericii noastre. Dumnezeu să ne ajute sa întelegem această dublă datorie: de a cunoaşte şi de a propovădui credinţa ortodoxă pentru ca atunci când ne vom prezenta în faţa Tronului prea Sfintei Treimi să răspundem la întrebarea care ne va fi adresată : cum am trăit această credinţă în care ne-am născut şi cum am propovăduit-o altora ?

  Să ne ajute Bunul Dumnezeu, acum şi-n veci de veci. Amin !”

Predică la Duminica Ortodoxiei, 16 martie 2008


ÎPS Teofan - Cuvânt la Duminica Ortodoxiei - 8 martie 2009

Sursă audio:  Hristos este Ortodox

Sursă articol: Apologeticum

0 comentarii: