miercuri, martie 25, 2009
0
Sursa:  

Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Buna Vestire (gr. Evangelismos), miercuri, 25 martie 2009. Ziua prăznuirii este stabilită la un interval de nouă luni înainte de Naşterea Domnului (25 decembrie). Pentru că acest praznic împărătesc se încadrează întotdeauna în perioada Postului Mare este rânduită dezlegarea la peşte şi vin în această zi. Lecturile de la slujba Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur unită cu Vecernia, săvârşită în ziua acestui praznic, sunt Evrei 2, 11-18 (Apostolul) şi Luca 1, 24-38 (Evanghelia). Conform pericopei evanghelice, arhanghelul Gabriel este trimis de Dumnezeu la o fecioară din Nazaret, pentru a-i vesti că Îl va naşte pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Zămislirea Fiului celui Preaînalt este lucrată prin pogorârea Duhului Sfânt asupra Sfintei Fecioare Maria, umbrită de puterea lui Dumnezeu. Troparul sărbătorii vorbeşte despre locul esenţial pe care Buna Vestire îl ocupă în iconomia mântuirii: „Astăzi este începutul mântuirii noastre şi descoperirea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu, Fiul Fecioarei se face şi Gavriil harul bine-l vesteşte. Pentru aceasta şi noi, împreună cu el, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!”. Buna Vestire descoperă şi împlineşte taina lui Hristos, planul veşnic al Sfintei Treimi privind îndumnezeirea omului, realizată prin întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară. Zămislirea şi naşterea lui Iisus Hristos împărtăşesc nestricăciune credincioşilor, salutul arhanghelului: „Bucură-te!” desfiinţând întristarea şi frica de moarte, care ţineau sub stăpânire creaţia întreagă. În acelaşi timp, această sărbătoarea împărătească scoate în evidenţă necesitatea invocării ajutorului Maicii Domnului pe întreg parcursul Postului Mare, pentru ca Fecioară fără prihană să susţină eforturile ascetice şi pocăinţa creştinilor: „Întăreşte-mă, Fecioară, să postesc şi să mă depărtez de tot păcatul, ceea ce în chip de negrăit ai născut întrupat pe Cuvântul Cel puternic şi fără de păcat. Şi dă-mi lacrimă curăţitoare de păcate, ceea ce eşti cu totul fără de prihană”.

0 comentarii: