vineri, aprilie 17, 2009
0PERICOPA APOSTOLICĂ CE SE CITEŞTE LA PROHODUL DOMNULUI

"Oare nu ştiţi că puţin aluat dospeşte toată frământătura?  Curăţiţi aluatul cel vechi, ca să fiţi frământătură nouă, precum şi sunteţi fără aluat; căci Paştile nostru Hristos S-a jertfit pentru noi. De aceea să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimele curăţiei şi ale adevărului. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se pentru noi blestem; pentru că scris este: "Blestemat este tot cel spânzurat pe lemn". Ca, prin Hristos Iisus, să vină la neamuri binecuvântarea lui Avraam, ca să primim, prin credinţă, făgăduinţa Duhului." 

(I Corinteni 5, 6-8; Galateni 3, 13-14)


PERICOPA EVANGHELICĂ CE SE CITEŞTE LA PROHODUL DOMNULUI

 "Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat,  Zicând: Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula. Deci, porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. Pilat le-a zis: Aveţi strajă; mergeţi şi întăriţi cum ştiţi. Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra." 

(Matei 27, 62-66)

0 comentarii: