vineri, aprilie 24, 2009
0
"După aceasta S-a coborât în Capernaum, Iisus şi mama Sa, şi fraţii şi ucenicii Săi, şi acolo n-a rămas decât puţine zile. Şi erau aproape Paştile iudeilor, şi Iisus S-a urcat la Ierusalim. Şi a găsit şezând în templu pe cei ce vindeau boi, şi oi, şi porumbei şi pe schimbătorii de bani. Şi, făcându-şi un bici din ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din templu, şi oile şi boii, şi schimbătorilor le-a vărsat banii şi le-a răsturnat mesele. Şi celor ce vindeau porumbei le-a zis: «Luaţi acestea de aici. Nu faceţi casa Tatălui Meu casă de negustorie». Şi şi-au adus aminte ucenicii Lui că este scris: «Râvna casei Tale mă mistuie». Au răspuns deci iudeii şi I-au zis: «Ce semn ne arăţi că faci acestea»? Iisus a răspuns şi le-a zis: «Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica». Şi au zis deci iudeii: «În patruzeci şi şase de ani s-a zidit templul acesta! Şi Tu îl vei ridica în trei zile»? Iar El vorbea despre templul Trupului Său. Deci, când S-a sculat din morţi, ucenicii Lui şi-au adus aminte că aceasta o spusese şi au crezut Scripturii şi cuvântului pe care îl spusese Iisus."

(Ioan 2, 12-22)

0 comentarii: