joi, mai 21, 2009
0

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad cu binecuvântarea Episcopiei Aradului Ienopolei Hălmagiului şi Hunedoarei, a organizat în zilele de 13-14 mai a.c. a doua Sesiune de Comunicări Ştiinţifice – Studenţeşti şi Masterale, având drept obiectiv optimizarea relaţiilor ştiinţifice dintre facultăţi, prin abordarea tematicilor de actualitate, precum şi schimbul de experienţă dintre studenţi şi masteranzi, alegându-se ca temă „Sfinţii Părinţi Capadocieni. Puncte de reper în dinamica Biserică-Societate”

Manifestările ştiinţifice au debutat cu slujba de Te-Deum săvârşită în capela Facultăţii cu începere de la ora 9.00, de PS Dr. Timotei Seviciu Episcopul Aradului, Ienopolei, Hălmagiului şi Hunedoarei, Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie, Pr. Ioan Lazăr, duhovnicul Facultăţii, Pr. Lect. Lucian Farcaşiu şi Diac. Tiberiu Ardelean. 

Festivitatea de deschidere a avut loc în Aula „Dr Ilarion V. Felea”, prin cuvântările Prea Sfinţiei Sale Dr. Timotei Seviciu, şi ale Pr. Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie, după care a început susţinerea lucrărilor.

Lucrările Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice din acest an s-au desfăşurat pe două nivele: la nivel studenţesc şi pentru prima dată în ţară la nivel de masterat, la care au participat studenţi şi masteranzi din întreaga ţară. 

În prima parte a lucrărilor la nivel de studenţi au moderat Pr. Lect. Dr. Vasile Vlad şi Lect. Dr. Mircea Buta, iar studenţii au prezentat următoarele referate:

Ioan Nistor, Introspecţia sau cunoaşterea de sine - Exerciţiu ermineutic la Omilia „Ia aminte la tine însuţi” a Sfântului Vasile cel Mare (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia).

Stănciulescu Cristian, Fundamente patristice de vieţuire autentică în societate, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova)

Burdeţ Oniţa, Părinţii Capadocieni şi şcoala antică greacă. Rolul lor în educaţia societăţii, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj)

Alexandru Socaciu-Magheru, Sfinţii Părinţi Capadocieni prin cultura din timpul lor – model pentru cercetătorii contemporani, (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna” din Sibiu)

Ungureanu Cezar, Relaţia de prietenie dintre Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie de Nazianz oglindită în corespondenţa lor anterioară episcopatului vasilian (370) (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj)

Danco Nicolae, Eclesiologia în viziunea Sfântului Vasile cel Mare şi lupta lui pentru a păstra unitatea ei (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timişoara)

Raul Zau, Unitatea Bisericii în gândirea Sfântului Vasile cel Mare, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad)

În partea a II-a a susţinerii referatelor au moderat Pr. Lect. Drd. Lucian Farcaşiu şi Pr. Lect. Dr. Adrian Murg şi au prezentat următorii studenţi:

Andrei Sima, Viaţa şi activitatea Sfântului Vasile cel Mare ca reper al desăvârşirii creştine, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti)

Sălăvăstru Ciprian-Petru, Învăţătura despre Creaţie în scrierea Sfântului Vasile cel Mare – Omilii la Hexaemeron, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad)

Bogdan Stănilă, Sfântul Vasile cel Mare un mare filantrop, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Timişoara)

Sorin Ilota, Aspecte sociale în predica Sfântului Vasile cel Mare, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad)

Cătălin Ştefan Popa, Filosofia juridică a dreptăţii sociale în omiliile Sfântului Vasile cel Mare, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova)

Remus Merca, Porunca muncii în lumina teologiei Sfântului Vasile cel Mare (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad)

Paul Ersilian Roşca, Sfântul Vasile cel Mare Un delphismul aplicat contemporaneităţii-cunoaşterea sinelui, (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj)

Elena Balea, „Să ne curăţim simţirile” prin Post în viziunea Sfântului Vasile cel Mare (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia)

Ştefan Liviu Dimitriu, Frumuseţea gândirii patristice la Sfântul Grigorie de Nyssa (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad).

În acest timp la nivel de masterat, moderaţi de Pr. Prof. Dr. Ioan Tulcan şi Conf. Dr. Cristinel Ioja, s-au susţinut următoarele referate:

Silviu Floris Marinescu, „Părinţii Capadocieni. Puncte de reper în dinamica Biserică-Societate” (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti)

Angel-Cristian Stăiculescu, Aspecte ecleziologice şi dimensiunea socialului în opera Sfântului Vasile cel Mare (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova)

Alexandru Severin, Problema creaţiei şi a evoluţiei în cosmologia Sfântului Grigorie de Nyssa, de Vladimir Baskirov (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia)

Iar în ce-a de-a doua parte a prezentării lucrărilor, moderaţi de Pr. Lect. Dr. Vasile Vlad şi Lect. Dr. Caius Cuţaru, masteranzii au susţinut următoarele referate:

Vasile Eşanu, Portretul psihologic al omului duhovnicesc după "Viaţa lui Moise" de Grigorie de Nyssa (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia)

Paul Krizner, Evoluţia Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare şi inovaţiile eterodoxe de-a lungul timpului. Studiu istorico-liturgic (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad)

Florin Constantin Buzatu, Ecumenismul social în viziunea Sfântului Vasile cel Mare (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Piteşti)

Bogdan Mihai Godja, Teologia, după Sfântul Grigorie Teologul. A doua din „Cele cinci cuvântări teologice” (Facultatea de Teologie Ortodoxă din Arad).

În cea de-a doua zi a Sesiunii de Comunicări a avut loc Bilanţul Simpozionului Naţional, acordarea diplomelor de participare de către conducerea facultăţii. Aş aminti acordarea unei diplome de excelenţă pentru Pr. Nicandru Cuţaru pentru întreaga activitate depusă în cadrul celor 14 ani în care a fost duhovnic al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Arad şi două diplome pentru principalii organizatori ai evenimentelor Paul Krizner şi Bogdan Mihai Godja, masteranzi în anul I ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă Arad.

Şi-au exprimat apoi cuvintele de mulţumire invitaţii, participanţii şi organizatorii evenimentelor, precum şi intenţia acestora de a publica lucrările susţinute într-un volum.

Pentru o cât mai bună cunoaştere a tradiţiilor ecleziastice locale participanţii la Sesiunea de Comunicări au vizitat unele monumente istorice-bisericeşti arădene: Biserica de lemn „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Arad, Mănăstirea „Sfântul Ioan Stâlpnicul” Gai-Arad, cu muzeul acesteia, Biserica „Naşterea Maicii Domnului” a parohiei Gai-Arad şi Mănăstirea “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Feredeu.

Sălăvăstru Ciprian-Petru, 

an IV, Facultatea de Teologie Ortodoxă Arad


0 comentarii: