joi, octombrie 29, 2009
0

În această dimineaţă, în cadrul şedinţei plenare de lucru de la Reşedinţa patriarhală din Bucureşti, membrii Sfântului Sinod, au ales prin vot secret, în postul de ierarh titular al nou înfinţatei Episcopii a Devei şi Hunedoarei, cu jurisdicţia în judeţul Hunedoara, pe Preasfinţitul Gurie Georgiu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Craiovei.
Reamintim că Episcopia Devei şi Hunedoarei a fost aprobată spre înfiinţare în urma deciziei Sfântului Sinod luată în cadrul şedinţei din zilele de 18-19 iunie 2009, iar Preasfinţitul Gurie a fost propus ca şi candidat pentru ocupare locului de ierarh titular al Episcopiei mai sus amintite, alături de Preasfinţitul Daniil Stoenescu episcop-locţiitor al Episcopiei Dacia Felix, de către Sinodul mitropolitan al Mitropoliei Banatului întrunit în şedinţa de lucru din ziua de 16 octombrie 2009.

Date personale:

Prenumele: Grigore.
Numele de familie: Georgiu.
Numele de călugărie: Gurie.
Data naşterii: 31 decembrie 1968.
Locul naşterii: Huta-Chiuieşti, Judeţul Cluj, Romania.
Domiciliul actual: Str. Mitropolit Firmilian, nr.3, Craiova.

Date despre familie:

* Tata: Teodor Georgiu - trecut la cele veşnice în 1998.
* Mama: Maria Georgiu, 65 de ani.
* Fraţi: doi fraţi şi o soră.

Studii:

* Şcoala Generală în satul natal.
* Liceul 'Traian Vuia' Cluj-Napoca (1984-1988).
* Seminarul Teologic Craiova (1988-1992).
* Facultatea de Teologie din Craiova (1992-1996), cu teza de licenţă 'Misiunea B.O.R. între Prut şi Nistru. Reorganizarea Arhiepiscopiei Chişinăului, Mitropoliei Basarabiei şi Exarhatul Plaiurilor'; media la licenţă 9,33.
* Facultatea de Teologie Catolică (Padova, Italia) - cursuri de Teologie sistematică (1996-1997).
* Institutul de Teologie Pastoral-Misionară (Padova, Italia) - Cursuri de doctorat (1997-2001); Lucrarea de masterat 'Noile mişcări religioase în Biserica Catolică italiană' cu calificativul 'Cum laude' - februarie 2001.

Ascultări încredinţate:

* Frate la Mânăstirea Lainici (1988-1989).
* Secretar de cabinet al IPS Nestor Vornicescu (1989-1996).
* Tuns în monahism (1990).
* Hirotonit ierodiacon (februarie 1990).
* Hirotonit ieromonah (ianuarie 1992).
* Eclesiarh al Catedralei Mitropolitane din Craiova (1992-1996).
* Hirotesit Protosinghel (iulie 1996).
* Vicar administrativ al Arhiepiscopiei Craiovei (martie 2000-august 2001).
* Hirotesit Arhimandrit (2001).
* Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei ales în şedinţa Sfântului Sinod al BOR din iulie 2001.
* Hirotonit Arhiereu şi instalat ca Episcop Vicar al Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei, cu titulatura de 'Strehăianul' (5 august 2001).

Activitate pastorală:

* A înfiinţat comunităţile ortodoxe române din Padova, Pordenone, Treviso, Verona - Italia.
* A editat ziarul parohiei din Padova 'Lumină Lină'.
* A publicat diferite articole în presa religioasă locală din Italia ('Oriente Cristiano', 'Difesa del popolo', 'Il Gazzettino', 'Portavoce' etc.).
* Coautor la volumul 'Meditaţii duhovniceşti la sfârşit de modernitate' (Editura 'Mitropolia Olteniei', 1999).
* Coautor la volumul 'Despre mântuirea sufletului în era post-industrială' (Editura 'Info Craiova', 2001).
* A susţinut conferinţe pe diferite teme ale spiritualităţii ortodoxe în parohii şi comunităţi monastice din nordul Italiei.
* A participat, ca Episcop Vicar, la diferite manifestări cultural-religioase atât în ţară, cât şi în afara graniţelor ţării (Italia).
* Din încredinţarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan şi cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române coordonează în cadrul Sfintei Arhiepiscopii a Craiovei activitatea sectoarelor Economic I, Economic II şi Cultural, precum şi a Fundaţiei 'Cuvântul care Zideşte' ca Preşedinte.
* A făcut parte din delegaţia Bisericii Ortodoxe Române condusă de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Daniel al Moldovei la cel de-al II-lea Colocviu Ecumenic Internaţional cu tema 'Biserica şi Societatea', desfăşurat în perioada 24-26 septembrie 2003, la Padova-Italia, colocviu organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei împreună cu Dieceza Romano-Catolică de Padova.
* A participat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Teoctist, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe Române, la Congresul organizat de Asociaţia Culturală 'Mitteleuropa' cu tema 'Aquileia între Orient şi Occident: de la rădăcini la aripi. Un dialog pentru Europa', unde a susţinut referatul cu tema 'Tipologia Eclesiologică Ortodoxă a Bisericii: Biserica Una, Sfântă, Nediviză în primul mileniu.', în perioada 23-25 octombrie 2003, în Aquileia, Italia.

Sursă date CV: Arhiepiscopia Craiovei

0 comentarii: