duminică, ianuarie 30, 2011
0
APOSTOLUL ZILEI
(I Timotei 4, 9-15)

Prochimen, glasul al 7-lea:
Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace (Ps. 28, 11)
Stih: Aduceți Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceți Domnului slavă și cinste (Ps. 28, 1) 


„Fiule Timotei, vrednic de credinţă este acest cuvânt şi vrednic de toată primirea, Fiindcă pentru aceasta ne şi ostenim şi suntem ocărâţi şi ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor. Acestea să le porunceşti şi să-i înveţi. Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învăţătură. Nu fi nepăsător faţă de harul care este întru tine, care ţi s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preoţilor. Cugetă la acestea, ţine-te de acestea, ca propăşirea ta să fie vădită tuturor.”
    

0 comentarii: