sâmbătă, februarie 13, 2010
0
TRIODUL SEMNIFICAȚIE ȘI ÎMPĂRȚIRE:De astăzi, 13 februarie 2011, în Biserica Ortodoxă începe perioada Triodului. Etimologic cuvântul triod provine din grecescul  triodion (τριώδιον) și este format din cuvintele tria (τρια), trei și odi (ώδή), odă sau cântare, astfel traducerea cuvântului triod semnificând cântare în trei strofe, ode sau întreită cântare.
Liturgic, perioada Triodului este una din cele trei mari perioade ale anului, aceasta precedând perioadei Penticostarului și urmând calendaristic celei mai lungi perioade, cea a Octoihului. Timpul Triodului ține de la Duminica Vameșului și Fariseului până la Sâmbăta Mare, având în total 10 săptămâni ce ne pregătesc și ne îndeamnă la cercetarea și cunoașterea de sine pentru a ne putea întâlni și viețui împreună cu Iisus Hristos cel răstignit și înviat.
În cadrul cultului Triodul este acea carte care cuprinde cântările, citirile și regulile tipiconale aferente perioadei liturgice a Triodului. Denumirea cărții provine de la numărul de cântări sau peasne din cadrul canoanelor slujbei Utreniei ce conțin de regulă trei cântări. Autorii acestor canoane cuprinse în cartea Triodului sunt în cea mai mare parte Sfântul Teodor Studitul (†826) și Iosif Studitul (†830) fratele acestuia, ce au completat cântările mai vechi ale Sfinților Cosma al Maiumei și Andrei Criteanul, din secolul al VIII-lea.

Duminicile cuprinse în perioada Triodului sunt următoarele:

- Duminici pregătitoare: Duminicile Postului Mare:
- Săptămâna Patimilor (ce ține de la Duminica Floriilor până în Sâmbăta Mare și care precede Sărbătoarea Învierii Domnului, Paștile)  
CÂNTĂRILE TRIODULUI ȘI ALE POSTULUI MARE:

  •  Ușile pocăinței  • Iată, Mirele vine:  • Cămara Ta, Mântuitorule:

0 comentarii: