duminică, februarie 13, 2011
0
APOSTOLUL ZILEI
(II Timotei 3, 10-15)

Prochimen, glasul al 8-lea:
Faceți făgăduințe și le împliniți Domnului Dumnezeului vostru (Ps. 75, 11)
Stih: Cunoscut este în Iudeea Dumnezeu; în Israel mare este numele Lui. (Ps. 75, 1)


„Fiule Timotei, tu mi-ai urmat în învăţătură, în purtare, în năzuinţă, în credinţă, în îndelungă răbdare, în dragoste, în stăruinţă, În prigonirile şi suferinţele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat! şi din toate m-a izbăvit Domnul. Şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi. Tu însă rămâi în cele ce ai învăţat şi de care eşti încredinţat, deoarece ştii de la cine le-ai învăţat, Şi fiindcă de mic copil cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să te înţelepţească spre mântuire, prin credinţa cea întru Hristos Iisus.”
    

0 comentarii: